Planowanie przestrzenne

Oferujemy opracowanie:

  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • ocen oddziaływania na środowisko

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z lokalizacją farm wiatrowych, biogazowi oraz innych odnawialnych źródeł energii.
Oferujemy swoje usługi również developerom osiedli mieszkaniowych, domków letniskowych, terenów przemysłowych i in.

Naszym atutem, wynikłym z wieloletniego doświadczenia, są najkrótsze możliwe terminy wykonania opracowań planistycznych – od 7 do 10 miesięcy.

W ostatnich 5 latach wykonaliśmy w sumie 96 opracowań planistycznych, w tym:

Dla farm wiatrowych i biogazowi na terenie gmin: Kobylin, Pogorzela, Zduny, Gąsawa (w opracowaniu), Szlichtyngowa (w opracowaniu), Wschowa (w opracowaniu), trzy farmy w gminie Ścinawa: Przychowa -Buszkowice, Tymowa-Dębiec, Krzyżowa-Dłużyce ( w opracowaniu )

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz letniskowej na terenie gmin:  Rydzyna, Osieczna, Włoszakowice, Ścinawa, Kobylin, Pogorzela, Święciechowa, Żary, Gąsawa(w opracowaniu).