Kontakt

Kolektor Serwis Sp.J.

ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

PRACOWNIA

ul. Rocha Kowalskiego 33
64-100 Leszno

tel./fax 65 526 77 00
e-mail pracownia@kolektor-serwis.pl

Pracownicy:

mgr inż. Klemens Janiak
Współwłaściciel, główny projektant, k.janiak@kolektor-serwis.pl
mgr inż. Małgorzata Janiak
Współwłaściciel, planowanie przestrzenne m.janiak@kolektor-serwis.pl
inż. Łukasz Janiak
Współwłaściciel, kierownik projektu, l.janiak@kolektor-serwis.pl
mgr inż. Tomasz Rzeźnik
Projektant, t.rzeznik@kolektor-serwis.pl
Agnieszka Małecka 
Asystent projektanta, a.malecka@kolektor-serwis.pl  
mgr inż. Anna Piwowarska 
Asystent projektanta, a.piwowarska@kolektor-serwis.pl